Leie av Turnfabrikken gjøres via denne lenken: https://docs.google.com/forms/d/1hPkgUYCGzEcwleJtD_mXGW-nrIXsKkpr-hO_BsWImQs

Her finner du også lenke til bookingkalenderen, for oversikt over ledige tidspunkt i hallen:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=p6ih30qbmt16bb1eftubc59i18%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo