Årsmøtet i Finnsnes IL Turn for 2022 avholdes torsdag 21. mars 2023 kl 2100 på klubbhuset til FIL. Saker medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet meldes styret på e-post leder@filturn.no senest to uker før.

Vel møtt!