Årsmøtet i Finnsnes IL Turn for 2022 avholdes tirsdag 28. mars 2023 kl 1900 på klubbhuset til FIL. Saker medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet meldes styret på e-post leder@filturn.no senest to uker før.

Vel møtt!