Salto-konseptet til Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF) er utviklet for å tilby en breddeidrett i turn og gymnastikk for barn og unge i alderen fra 5 til 14 år. Konseptet er tilpasset alle nivåer, fra nybegynnere til utøvere som ønsker å satse på konkurranseturn.

Salto-konseptet passer derfor for alle som ønsker å drive med turn og gymnastikk på en morsom og utfordrende måte, uavhengig av ferdighetsnivå og ambisjoner. Konseptet er spesielt rettet mot barn og unge som ønsker å lære grunnleggende teknikker og bevegelser innenfor turn og gymnastikk, og som ønsker å utvikle seg videre innenfor denne idretten.

Salto-konseptet er også egnet for de som ønsker å drive med breddeidrett og ikke nødvendigvis har ambisjoner om å konkurrere. Konseptet fokuserer på å gi alle barn og unge en positiv treningsopplevelse, uavhengig av nivå og ambisjoner, og gir en strukturert og progresjonsbasert tilnærming til turn og gymnastikk som kan gi et godt grunnlag for å drive med idrett og fysisk aktivitet gjennom hele livet.

Konseptet er bygget opp rundt fire nivåer, der hvert nivå representerer en økning i kompleksitet og vanskelighetsgrad:

  1. Salto Grunnstige: Dette er det første nivået i Salto-konseptet, og er tilpasset barn fra 5 til 8 år. På dette nivået lærer barna grunnleggende bevegelser og teknikker, som rulling, balanse, hopp og rotasjon. Øvelsene er utformet som lek og utfordringer, og har fokus på samarbeid og mestring.
  2. Salto Treningsstige: Dette nivået er tilpasset barn fra 8 til 11 år, og bygger videre på det som er lært i Grunnstigen. Her lærer barna mer avanserte teknikker og bevegelser, som saltoer, skruer og flikkflakk. Øvelsene er fortsatt utformet som lek og utfordringer, og har fokus på å øke barnas selvtillit og mestring.
  3. Salto Utviklingsstige: Dette nivået er tilpasset barn og unge fra 11 til 14 år, og er mer fokusert på utvikling av tekniske ferdigheter og konkurranseforberedelser. Barna lærer komplekse teknikker og øvelser som krever mye trening og disiplin, og får mulighet til å delta i konkurranser.
  4. Salto Konkurransestige: Dette nivået er for utøvere som ønsker å satse på konkurranseturn. Her lærer barna teknikker og øvelser som krever høy grad av teknisk og fysisk ferdighet, og får mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Salto-konseptet til NGTF fokuserer på å gi alle barn og unge en positiv og morsom treningsopplevelse, uavhengig av nivå og ambisjoner. Konseptet tilbyr en strukturert og progresjonsbasert tilnærming til turn og gymnastikk, som gjør det mulig for alle å utvikle seg og oppleve mestring. Gjennom Salto-konseptet får barn og unge en breddeidrettsopplevelse som kan gi dem et godt grunnlag for å drive med idrett og fysisk aktivitet gjennom hele livet.