Idrettens grunnstige er et treningsopplegg utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) for å gi en progresjonsbasert tilnærming til turn og gymnastikk. Treningsopplegget er tilpasset barn og ungdom i alderen 6-19 år og er egnet for alle som ønsker å lære grunnleggende teknikker og bevegelser innenfor turn og gymnastikk.

Idrettens grunnstige er spesielt rettet mot nybegynnere og er et godt utgangspunkt for å lære seg de grunnleggende teknikkene og bevegelsene i turn og gymnastikk. Treningsopplegget er også egnet for de som ønsker å trene breddeidrett og ikke nødvendigvis har ambisjoner om å konkurrere.

Idrettens grunnstige er en strukturert og progresjonsbasert tilnærming til turn og gymnastikk som legger til rette for en gradvis utvikling av ferdigheter og teknikker. Treningsopplegget er utviklet med fokus på sikkerhet, og det legges vekt på riktig teknikk og kroppsbeherskelse i alle øvelsene.

Treningsopplegget er også egnet for de som ønsker å konkurrere i turn og gymnastikk på en mer avansert nivå, da det gir et solid grunnlag for videre utvikling av ferdigheter og teknikker. Generelt sett passer Idrettens grunnstige for alle som ønsker å lære grunnleggende teknikker og bevegelser innenfor turn og gymnastikk, uavhengig av ambisjonsnivå og tidligere erfaringer.

Idrettens grunnstige består av fem trinn, som hver har sine egne mål og øvelser. Disse trinnene er:

  1. Lek og bevegelse (3-5 år): Dette trinnet handler om å introdusere barna for idrett og fysisk aktivitet gjennom lek og bevegelse. Barna lærer å utføre grunnleggende bevegelser som løping, hopp, balanse og koordinasjon, og øvelsene er tilpasset barnas utviklingsnivå.
  2. Grunnleggende ferdigheter (6-8 år): På dette trinnet fokuserer man på å videreutvikle barnas grunnleggende ferdigheter innenfor idrett og bevegelse. Barna lærer blant annet å kaste, ta imot, løpe, hoppe og stå på hender, og øvelsene har fokus på samarbeid og lagånd.
  3. Allsidig idrett (9-10 år): Dette trinnet handler om å introdusere barna for ulike idretter og aktiviteter, slik at de kan utforske hva de liker best. Barna får prøve seg på idretter som friidrett, ballspill og turn, og øvelsene har fokus på å utvikle allsidighet og grunnleggende teknikk.
  4. Idrettsspesifikke ferdigheter (11-12 år): På dette trinnet fokuserer man på å utvikle de spesifikke ferdighetene som kreves innenfor de ulike idrettene. Barna lærer å utføre teknisk krevende øvelser, og får mulighet til å fordype seg i den idretten de liker best.
  5. Overgang til ungdomsidrett (13-19 år): Dette trinnet handler om å forberede barna på overgangen til ungdomsidretten. Barna lærer å trene mer målrettet, og får mulighet til å delta i konkurranser og stevner på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Idrettens grunnstige er en viktig del av barne- og ungdomsidretten, og bidrar til å gi barna en god start innenfor idrett og fysisk aktivitet. Gjennom Idrettens grunnstige får barna mulighet til å utforske ulike idretter og aktiviteter, og utvikle viktige ferdigheter som vil være nyttige både innenfor og utenfor idretten.