Gymlek er et treningsopplegg utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) for å gi en morsom og allsidig introduksjon til turn og gymnastikk for barn i alderen 0-6 år. Gymlek-konseptet er utviklet med fokus på lek og utforskning, og gir barna mulighet til å utforske ulike bevegelser og utfordringer på en trygg og morsom måte.

Gymlek-treninger er lagt opp som en kombinasjon av lek og øvelser, og treningene er tilpasset barnas alder og utviklingsnivå. Gjennom lek og øvelser får barna mulighet til å utvikle grunnleggende motoriske ferdigheter som balanse, koordinasjon og kroppsbeherskelse, samtidig som de har det gøy og utforsker nye utfordringer.

Gymlek-konseptet har fokus på å skape en positiv treningsopplevelse for barna, og det legges vekt på å skape en trygg og inkluderende atmosfære. Treningene ledes av sertifiserte trenere som har erfaring med å jobbe med barn, og som er opplært i å tilpasse treningene etter barnas nivå og behov.

Gymlek-treninger arrangeres i regi av lokale idrettslag og turnforeninger over hele landet, og tilbudet er åpent for alle barn i alderen 0-6 år. Treningene tilpasses etter barnas utviklingsnivå, og det er derfor ingen krav til tidligere erfaring eller spesielle ferdigheter for å delta.

Gymlek-konseptet er et godt utgangspunkt for barn som ønsker å lære grunnleggende teknikker og bevegelser innenfor turn og gymnastikk, og kan være et springbrett til videre trening og utvikling innenfor idretten. Samtidig er Gymlek også en morsom og allsidig aktivitet som kan gi barna god trening i koordinasjon, balanse og kroppsbeherskelse, og som kan bidra til å skape en positiv holdning til fysisk aktivitet og bevegelse.