Om klubben

Kort om Finnsnes IL Turn

9. oktober 1969 ble Finnsnes IL Turn stiftet. Turngruppa startet i det små, men vokste raskt til å bli den størrelsen den har i dag. Før Finnsneshallen sin tid foregikk treningene rundt om på diverse skoler på Finnsnes, spesielt var Finnsnes Barneskole og Heimly mye brukt som treningsarena. Da Finnsneshallen endelig sto ferdig fikk vi for første gang samlet alle troppene, og ikke minst utstyret, under samme tak. Dette var med på å gjøre organiseringen mye lettere.

I dag har vi tilbud for gutter og jenter fra 2 år og oppover, og guttene er en voksende gruppe i turngruppa. Vi forsøker å ha en stadig utvikling og bruker mye ressurser på kurs og oppdatering av trenerne, samt kontinuerlig oppdatering av utstyret. Dette er krevende økonomisk, men med god hjelp fra foreldre/foresatte, sponsorer og gode støttespillere, lar det seg gjøre.

Finnsnes IL turn har hatt mange gode plasseringer i konkurranser innen tumbling, trampett og frittstående opp igjennom årene, vi har blant annet vunnet NM medaljer helt tilbake på 80-tallet. Vi har også trenere som har fått i oppgave å lage programmer til fellestropper til Landsturnstevner, vi har utdannet dommere som er med på konkurranser rundt om i landet. Våre trenere blir også leid inn som kursinstruktører. Mange som har hatt sin oppvekst i turngruppa fortsetter med idretten lenge etter at de har flyttet fra Finnsnes, og de blir godt mottatt. Dette er vi stolte av og det gir en motivasjon og inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet som har vært gjennomgangstonen helt siden oktober 1969.

Vi i turngruppa viderefører det gode arbeidet som startet for mer enn 50 år siden.

Grunnlaget legges i gym og turn!