Logo

Ekstraordinært årsmøte

Til ordinært årsmøte som måtte avholdes innen utgangen av mars ihht idrettens lov, hadde vi ikke revidert regnskap og budsjett helt klart. Det ble derfor besluttet å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å behandle disse sakene.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte:

Medlemmene i FIL Turn innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte 01. oktober 2017 kl 18.00 på klubbhuset.

Saker til behandling: Revidert årsregnskap for 2016 samt budsjett for 2017.

 

Vennlig hilsen

Styret i FIL Turn