Årsmøte for 2018 i Fil Turn

Årsmøtet for FIL Turn blir avholdt på Finnsnes Idrettslag sitt klubbhus onsdag 28. mars kl 19.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter er tilgjengelig en uke før årsmøtet.