Basishall


Hei!

Driver du med friidrett, fotball, ski eller annen idrett som krever styrke, koordinasjon og smidighet? Har du kanskje ambisjoner om å nå langt?
Da bør du lese videre!


Noe så utenkelig!

Tenk deg at du drev med svømming, og hver dag før trening måtte du være med på å fylle bassenget med vann før treningen kunne starte.

Eller tenk deg at du drev med fotball, og hver dag før trening måtte du rulle ut kunstgresset og bære på plass målene før treningen kunne starte. Eller du drev fortsatt og spilte på løkka, uten noen skikkelig fotballbane.

En av de aller mest utstyrskrevende idrettene som finnes er turn. Og hver eneste dag, før hver eneste trening, og mellom treningene er det mange i sving for å få på plass utstyret som skal til for å kunne gjennomføre treningen. For FIL Turn sin del betyr det at trenere og foreldre møter opp en god halvtime før første trening starter og står på for å få utstyret på plass før de første turnerne kommer på trening.

I løpet av en uke bruker vi ca 15 timeverk, altså to hele dagsverk, eller en 40 % stilling om du vil, på rigging av utstyr. Så når du begynner å gange opp antall treningsuker blir det fort noen timer per år. Og da er det kun helt grunnleggende utstyr som flyttes ut. Apparater som svingstenger, skranker, skumgummigroper osv er ikke aktuelt å begynne med en gang. Det har vi verken plass til på lager eller tid å rydde inn og ut daglig.

Dette er absolutt ikke unikt for FIL Turn. Dette er hverdagen for veldig mange turnforeninger.

Turn driver fortsatt med «løkkefotball»

På mange måter kan man si at turn fortsatt driver på det nivået som fotball tidligere drev løkkefotball. Turn står som oftest uten en skikkelig arena for å drive idretten slik den skal drives. Turn er ofte henvist til å ha treningstid i flerbrukshaller. Og det betyr at utstyret som brukes i turn ikke kan stå rigget ferdig til en hver tid, ja for da er det ikke mulig å drive aktiviteter som innebandy, volleyball, fotball, basketball og den slags.

Men betyr det at vi som driver med turn må spille «løkkefotball» for all fremtid? Nei, det gjør det absolutt ikke. Se bare her.

Hvorfor skal en liten idrett som turn ha en ferdig rigget hall?

La oss bare avklare det med en gang. Turn er ikke en liten idrett, i hvert fall ikke i vår region her ved Gisundet. FIL Turn har passert 315 medlemmer, og vi vokser stadig. Vi skal ikke lenger enn rett over brua til Senja Turn og en svipptur til Sørreisa Turn så er antallet turnere mer enn fordoblet.

Se har hva Nedre Glomma Turnforening har fått til, og hva det betyr å få på plass en basishall.

Denne siden krever Adobe Flash eller IOS (iPhone/Ipad)

Get Adobe Flash player

Hva er det som gjør at turn vokser så mye?

«Grunnlaget legges i gymnastikk og turn» er slagordet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og det gjelder på så mange måter. Både det som har med motorisk utvikling, men også det som går på sosiale ferdigheter, mestring og lek er nok mye av årsaken til at stadig flere velger turn som aktivitet. Og selvfølgelig er grunnlaget for annen idrett også noe du får gjennom turn.

En basishall er ikke bare for turn

Med en god basishall på plass vil også de andre idrettene ha muligheten til å utvikle seg enda bedre. Økt styrke, bedre koordinasjon og bevegelighet / smidighet er blant det du må regne med å få når du driver basistrening i en slik hall, gjerne med turnelementer som en del av treningen.

Det er slett ikke utenkelig at en basishall er den beste investeringen i anlegg vi kan gjøre her midt i Troms, for å lykkes enda bedre i for eksempel friidrett, ski og fotball.

Her er et eksempel på en treningsøkt i basishall

Toppidrettslinja ved Senja VGS avd Finnfjordbotn

En basishall vil også kunne være et godt supplement til Toppidrettslinja ved Senja VGS, ved at det både vil være mulig å spesialisere seg innenfor turn på en helt annen måte enn det nå er mulig å gjøre. I tillegg kommer den positive effekten som basistrening gir for alle idretter, som tidligere nevnt.

Det vil kunne være med å gi Toppidrettslinja et skikkelig løft, og det igjen kan bety at lovende idrettsutøvere ikke trenger å flytte til større byer like tidlig som før. De vil kunne bo hjemme, hvor de har sitt kanskje beste støtteapparat som ung.

Drømmen om en basishall

For turnmiljøet lever drømmen om en basishall i beste velgående! Og det er en drøm som kommer stadig nærmere. I Finnsnes IL Turn er det å få på plass en slik hall ett av våre store mål. Når vi er i mål, vil endelig turnidretten være der den fortjener å være, i sin egen flerbrukshall, og idretten generelt vil ha helt nye muligheter for utvikling!

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har laget en brosjyre som forteller massevis om basishall, med tegninger over ulike varianter, sjekkliste for hva man bør huske på i prosessen med å få en hall på plass. Her er direkte link til brosjyren. Vel verd å bla i for deg som er interessert.

Ønsker du å være med?

I en prosess fram mot å ha en slik basishall på plass, er det mange måter å være med og bidra. Vi trenger folk med ulik kompetanse og bakgrunn, men aller mest trengs folk som brenner og ivrer for å få til noe som ikke har blitt gjort før her hos oss.

Er du en som kan tenke deg å bli med på moroa? I så fall, meld din interesse til Morten Karolius på tlf 488 99 561 eller på e-post leder@filturn.no

Vi håper akkurat du blir med!