Priser

Priser for turnsesonger 2016 – 2017

Her følger prisene for sesongen, samt litt informasjon om kontingenter mv.

Alle som skal trene i FIL Turn må være medlem i klubben, så her blir hver enkelt fakturert for medlemskontingent. Denne kontingenten går i praksis videre til å dekke turngruppa sitt medlemskap og kostnader knyttet til medlemskapet i Norges Gymnastikk- og Turnforbund og Troms Gymnastikk- og Turnkrets.

I tillegg er FIL Turn en del av FIL Allianse, som betyr at de som trener turn eller fotball i FIL også må være medlem av FIL Allianse. Vi i FIL Turn krever inn denne kontingenten på vegne av FIL Allianse for alle våre turnere, mens FIL Fotball krever inn for alle sine fotballspillere. Driver du med både turn og fotball? Da skal du bare betale til den ene.

Treningsavgiften går med til å dekke alle kostnader knyttet til det å drive trening, som f.eks leie av hall, kjøp av utstyr, lønn til trenere, kursing av trenere mv.

Gjeldende priser

(Med forbehold om feil og mangler)

Kontingent til turn
– 160 kr per person per år

Kontingent til FIL Allianse (denne innkrever vi på vegne av allianselaget)
– 100 kr for barn
– 200 kr for voksne

Treningsavgift per år
– 870 kr for barn 2 – 3 år
– 970 kr for barn 4 – 5 år
– 1 480 kr for barn 6 – 19 år
– 1 480 kr for voksne

Konkurranselisenser for Tumbling & Trampett og Frittstående
– 100 kr per år for rekrutt
– 400 kr per år for junior og senior

Konkurranselisens er kun aktuelt for de som deltar i konkurranser.
Eventuelle deltakelsesavgifter for konkurranser mv kommer i tillegg der det er aktuelt.
Kostnader forbundet med deltakelse på stevner mv kommer i tillegg.
For turnere som deltar på to partier, er treningsavgiften for parti nr 2 rabattert med 50 %.

Fakturering skjer to ganger i sesongen, en gang før og en gang etter nyttår.

PS! Så enkelt støtter du FIL Turn: http://filturn.no/index.php/nyheter/97-grasrotandelen